Skip to content
W

Wur.Dip.Brightspace.AuthSdk

Wur.Dip.Brightspace.AuthSdk

Wur.Dip.Brightspace.AuthSdk is een NuGet package waarmee op een gemakkelijke manier de Brightspace authenticatie te gebruiken voor het gebruiken van de verschillende api's.

Installatie

 1. Voeg de WUR NuGet repository toe aan het project in Visual Studio.

(Tools -> NuGet Package Manager -> Package Manager Settings -> Package Sources)

https://nuget.wurnet.nl/nuget
 1. Het NuGet package kan nu worden toegevoegd aan het project.

File Select

Using

Zonder dependency injection:

 BrightspaceSettings settings = new BrightspaceSettings()
      {
        Host = "wurnldev.brightspace.com",
        HostScheme = "https",
        HostPort = 443,
        AppId = "xxxxxxxxx",
        AppKey = "xxxxxxxx",
        UserId = "xxxxxx",
        UserKey = "xxxxxx"
      };

      Authenticator authenticator = new Authenticator(settings);
      var url = authenticator.CreateAuthenticatedUri("/d2l/api/versions/", HttpMethod.Get);

      using var response = await new HttpClient().GetAsync(url, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead);
      var json = await response.Content.ReadAsStringAsync();
      
      Console.WriteLine(json);

Een voorbeeld met dependency injection:

 • appsettings.json
"Brightspace": {
  "HostScheme": "https",
  "HostPort": 443,
  "Host": "wurnldev.brightspace.com",
  "AppId": "xxxxxxx",
  "AppKey": "xxxxxxx",
  "UserId": "xxxxxx",
  "UserKey": "xxxxx"
 }
 • Startup.cs
 // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddControllers();
      
      services.AddBrightspaceConfiguration(Configuration);
      services.AddHttpClient();
    }
 • HomeController.cs
 [ApiController]
  [Route("[controller]")]
  public class HomeController : ControllerBase
  {
   
    private readonly HttpClient m_httpClient;
    private readonly Authenticator m_authenticator;

    public HomeController(IHttpClientFactory httpClient, IOptions<BrightspaceSettings> brightOptions)
    {
      m_httpClient = httpClient.CreateClient();
      m_authenticator = new Authenticator(brightOptions.Value);
    }

    [HttpGet]
    public async Task<ActionResult<string>> Get()
    {
      var url = m_authenticator.CreateAuthenticatedUri("/d2l/api/versions/", HttpMethod.Get);

      using var response = await new HttpClient().GetAsync(url, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead);
      var json = await response.Content.ReadAsStringAsync();
      return Ok(json);
    }
  }